Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-0°C
Powróć do: Pływalnia

Zalecenia higieniczno - sanitarne

Sopot, 17.02.2021r 

W związku z ponownym otwarciem Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 81-715 Sopot ul. Haffnera 57 w celu przeciwdziałaniu zarażeniem wirusem COVID-19
wprowadza się do stosowania na terenie pływalni poniższe zalecenia higieniczno-sanitarne.
I. Ogólne procedury i zalecenia zapobiegawcze dla ogólnego pływania.
1. Osoby, które mają objawy przeziębienia, a w szczególności podwyższoną temperaturę ciała, duszności lub kaszel nie zostaną wpuszczone na teren obiektu.
2. Na terenie obiektu obowiązuje:
a) zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy (nie dotyczy strefy natrysków i niecki pływalni),
b) dezynfekcja rąk na wejściu do obiektu,
c) po przebraniu się w szatni mycie rąk i zastosowanie dostępnych środków dezynfekcyjnych,
d) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos chusteczką lub zgięciem łokciowym – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć i zdezynfekować ręce,
e) zachowywanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami (min. 1,5 m) – jeśli jest taka możliwość,
f) wzmożona uwaga, aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
3. Osoby korzystające z obiektu mają obowiązek wypełnienia ankiety w związku z COVID-19 co stanowi Zał. Nr 1.
4. W holu pływalni może przebywać maksymalnie 8 osób.
5. Na jednym torze mogą maksymalnie pływać 3 osoby.
6. Brak prawidłowego wypełnienia i złożenia przez klienta ankiety jak i nieprzestrzeganie niniejszych zaleceń uniemożliwia korzystanie z usług pływalni i wymusza opuszczenie obiektu.
II. Ogólne procedury i zalecenia zapobiegawcze dla grup zorganizowanych – szkoły, nauka pływania, kluby sportowe.
1. Grupa powinna stawić się w szatni przed rozpoczęciem zajęć.
2. Na terenie obiektu obowiązuje:
a) zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy (nie dotyczy strefy natrysków i niecki pływalni),
b) dezynfekcja rąk na wejściu do obiektu,
c) po przebraniu się w szatni mycie rąk i zastosowanie dostępnych środków dezynfekcyjnych,
d) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos chusteczką lub zgięciem łokciowym – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć i zdezynfekować ręce,
e) zachowywanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami (min. 1,5 m),
f) wzmożona uwaga, aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
3. Podczas zajęć rodzice nie mogą przebywać w holu pływalni.
4. Opiekun grupy, przed wejściem do szatni, informuje obsługę obiektu, ilu będzie uczestników zajęć i opiekunów, grupa powinna mieć zapewnioną odpowiednią ilość opiekunów.
5. Korzystający ma obowiązek, posiadać wszelkie informacje na temat osób przebywających na terenie pływalni podczas własnych zajęć, w razie konieczności przedstawić listy MOSiR.
6. Obsługa przydziela szafki strefami dla poszczególnych grup.
7. W przypadku, kiedy podczas jednego cyklu są dwie szkoły, jedna grupa otrzymuje szatnię męską a druga szatnię damską.
8. Po przygotowaniu się do zajęć i umyciu pod prysznicem, uczestnicy zajęć pod nadzorem opiekuna przemieszczają się na halę pływalni.
9. Po przybyciu na pływalnię kolejnej grupy, zostaje ona wpuszczona przez obsługę obiektu do szatni, po przebraniu się przemieszcza się do głównej hali basenowej.
10. Grupa kończąca zajęcia wychodzi z wody i pod nadzorem opiekuna, przemieszcza się do szatni a następnie do holu pływalni.
11. Za wyżej wymienione czynności odpowiada organizator zajęć.
ZATWIERDZIŁ
Dyrektor MOSiR w Sopocie
Załącznik Nr 1
Do zaleceń higieniczno-sanitarnych COVID-19
z dnia 17.02.2021r.
Wypełnij krótką ankietę, aby sprawdzić czy Twoja wizyta na pływalni nie zagraża bezpieczeństwu Twojemu oraz osób korzystających z obiektu. Po wypełnieniu ankiety MOSiR w Sopocie otrzyma informację o tym, że zapoznałeś/łaś się z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
Jeżeli na jakiekolwiek pytanie odpowiedź brzmi TAK to wizytę zgodnie z rekomendacjami należy odroczyć.
ANKIETA „BEZPIECZNA PŁYWALNIA”
(zaznacz znakiem „x” właściwą odpowiedź)
1. Czy występują u Ciebie objawy wskazujące na chorobę zakaźną takie jak katar, kaszel, podwyższona temperatura, trudności w oddychaniu lub bóle w klatce piersiowej?
o TAK
o NIE
2. Czy jesteś w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny?
o TAK
o NIE
3. Czy zamieszkujesz z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie?
o TAK
o NIE
4. Czy w ciągu ostatniego tygodnia miałeś/łaś kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji?
o TAK
o NIE
Zastosuj się do obowiązujących zasad aby zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz osobą znajdującym się w obiekcie.
PRZETRWAMY RAZEM
Wiemy, że opisane obostrzenia obniżają komfort korzystania z naszych usług. Prosimy o wyrozumiałość
i podporządkowanie się im, gdyż takie wymogi nałożył Główny Inspektorat Sanitarny.
DANE OSOBOWE
Nazwisko i Imię …………………………………………………………………….………
Adres do kontaktu ………………………………………………………………………….
Nr telefonu …………………………………………………………………………………
Czytelny podpis i data ………………………………………………………………………
Osoba, która składa fałszywe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 165 KK
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!